Werkwijze

Het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving vraagt om een intensieve samenwerking tussen onze organisaties. Wij werken met u in een partnership, met als basis onze kernwaarden: wij komen afspraken na, communiceren transparant, handelen met inlevingsvermogen en zijn betrouwbaar.

Uw behoefte inventariseren wij tijdens een kennismakingsgesprek en aansluitend matchen wij de juiste kandidaat passend bij uw eisen en wensen. Uiteindelijk bepaalt u wie er komt werken bij uw organisatie of op uw project.

Wij begrijpen het spanningsveld dat bestaat tussen veiligheid, risicobeheersing en de continuïteit van uw organisatie of project. Daarom werken wij met maatwerk. De maatwerk plannen van AANpak bestaan uit een heldere vertaling van de beheersmaatregelen naar de praktijk. Wij denken mee over eenvoudig na te leven procedures voor uw medewerkers en ondersteunen op uw locatie bij de invoering en naleving daarvan. Dit doen wij door continu uit te leggen waarom de veiligheidsmaatregel is genomen. Zo zorgen wij voor een veilige en gezonde werkomgeving en voorkomen wij vertraging in uw project of het stilleggen van uw organisatie.