Dienstverlening

Van de jaarlijks 200.000 ongevallen in Nederland zijn er 2.300 ernstig, 60 hebben zelfs een dodelijke afloop. Oorzaken zijn niet veilig werken met machines, vallende objecten en de val van een ladder. De achterliggende oorzaak is duidelijk: te weinig alert op veiligheid. 

Daar komen de experts van Arbo Advies Nederland in beeld! Gepassioneerde en hooggekwalificeerde Middelbaar en Hoger Veiligheidskundigen (MVK en HVK) die u voorzien van gevraagd en ongevraagd advies. Met een proactieve houding wijzen zij u op risico’s en beheersmaatregelen om ongevallen en incidenten te voorkomen. Zij fungeren als klankbord voor uw veiligheidsorganisatie, zijn eerlijk en acteren daadkrachtig als de situatie daarom vraagt. Onze specialisten vertalen uw risico’s naar werkbare plannen voor elk niveau in uw organisatie. Zo leeft uw organisatie niet enkel de wet na, maar creëert u daadwerkelijk een veilige werkomgeving.  

 

 

Overzicht werkzaamheden:

 • Opstellen Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Plan van AANpak voor de uitvoering van de RI&E
 • Toetsen van de RI&E
 • Onderhouden van RI&E
 • Opstellen van toolboxen (meertalig)
 • Opstellen VCA Handboek
 • Certificeringsbegeleiding VCA
 • Maken van Ongevalsanalyses en verbeterplannen
 • Veiligheid, Gezondheid & Milieu plannen
 • Controle op de naleving van de genomen maatregelen op de locatie
 • Uitvoeren van werkplekinspecties