Wij staan voor veiligheid

Arbo Advies Nederland staat voor het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers en het borgen van de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Het voldoen aan wet- en regelgeving alleen is niet voldoende. Veiligheid moet onderdeel zijn van het DNA en prioriteit nummer 1 bij het dagelijks handelen. Maatwerk en de juiste persoon op de juiste plaats vormen de basis voor ‘zero’ incidenten.

Wij bewerkstelligen veiligheid 24/7. Dit betekent het werken op basis van een realistische risico afweging, met een acceptabel restrisico.

Kernwaarden:

  • Nakomen van afspraken
  • Transparante, open en eerlijke communicatie
  • Handelen met inlevingsvermogen
  • Betrouwbaar